Pomoc dla Młodych Rodziców. Wiersze i piosenki dla Maluchów. Z opisanym pokazywaniem jeśli tylko takowe istnieje. Pomogą zabawić, nauczyć czegoś, a czasem odwrócić uwagę od np. niechcianego jedzenia.
Blog > Komentarze do wpisu
Nasza zima zła
Sł. Maria Konopnicka / muz. Autor mi Nieznany

W ramach aury za oknem:
<meta content="OpenOffice.org 2.4 (Linux)" name="GENERATOR" /> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> </style> <p style="margin-left: 0.29in; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Hu hu ha, hu hu ha                     </font></font> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE" /> <title /> <meta content="OpenOffice.org 2.4 (Linux)" name="GENERATOR" /> <style type="text/css"> <!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> </style> <br /><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Nasza zima zła<br />Szczypie w nosy,<br />Szczypie w uszy,<br />Mroźnym śniegiem w oczy prószy,<br />Wichrem w polu gna.<br />Nasza zima zła.</font></font></p> <p style="margin-left: 0.29in; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Hu hu ha, hu hu ha<br />Nasza zima zła<br />Płachta na niej długa, biała<br />W ręku gałąź oszroniała<br />A na plecach drwa<br />Nasza zima zła.</font></font></p> <p style="margin-left: 0.29in; font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Hu hu ha, hu hu ha<br />Nasza zima zła.<br />A my jej się nie boimy,<br />Dalej śnieżkiem w plecy zimy,<br />Niech pamiątkę ma<br />Nasza zima zła</font></font></p> <br /><div style="text-align: justify;"> </div> </div> <div class="InfoKomentowanegoWpisu">poniedziałek, 24 listopada 2008, aintha</div> <div id="PolecWpisStrKom"><a class="SKpolec" href="http://dziecioweutwory.blox.pl/html/4259841,1179650,217.html?3446273">poleć znajomemu »</a> <a class="SKsledz" href="http://dziecioweutwory.blox.pl/2008/11/Nasza-zima-zla.rss">śledź komentarze (rss) »</a></div> <div class="bloxRelated"> <h3 class="sectionTitle">Polecane wpisy</h3> <ul class="elements-list"> <li class="element"> <a class="element-link" href="http://dziecioweutwory.blox.pl/2008/09/Abecadlo.html">Abecadło</a> <p class="element-lead">Julian Tuwim Abecadło z pieca spadło, O ziemię się hukło, Rozsypało się po kątach, Strasznie się potłukło: I - zgubiło kropeczkę, H - złamało kładeczkę, B - zbi</p> </li> <li class="element"> <a class="element-link" href="http://dziecioweutwory.blox.pl/2008/08/Chrzan.html">Chrzan</a> <p class="element-lead">Jan Brzechwa Płacze chrzan na salaterce, aż się wszystkim kraje serce. "Panie chrzanie, niech pan przestanie!" Chudy seler płacze także, mówiąc czule:</p> </li> <li class="element"> <a class="element-link" href="http://dziecioweutwory.blox.pl/2008/08/Julian-Tuwim-Zasadzil-dziadek-rzepke-w-ogrodzie.html">Rzepka</a> <p class="element-lead">Julian Tuwim Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, Chodził tę rzepkę oglądać co dzień, Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka! Wi</p> </li> </ul> </div> <div class="SkomentujDodajKomentarzLink"><a href="http://www.blox.pl/komentuj/dziecioweutwory/2008/11/Nasza-zima-zla.html" rel="nofollow">Dodaj komentarz »</a></div> <a name="ListaKomentarzy"></a> <div id="SkomentujListaKomentarzy"> <div id="SkomentujTytListyKomentarzy"> Komentarze </div> <div id="comment-5884182" class="Infopar" > <div class="InfoKomentarzAuthor"> <span class="posthref" data-href="http://pielusie.blox.pl/html">uccello1</span> </div> <div class="InfoKomentarzData">2008/11/25 10:55:38</div> <div class="infoKomentarzTekst"> świetny pomysł i bardzo pomocna stronka </div> </div> <a name="ListaKomentarzyKoniec"></a> </div> <div class="SkomentujDodajKomentarzLinkPodLista"><a href="http://www.blox.pl/komentuj/dziecioweutwory/2008/11/Nasza-zima-zla.html" rel="nofollow">Dodaj komentarz »</a></div> </div> </div> </td><td valign="top"> <div id="SkomentujWazkaSzpalta"> </div> <script src="http://taisha.blox.pl/resource/design.js" type="text/javascript"></script> <!-- stat.4u.pl NiE KaSoWaC --> <a target=_top href="http://stat.4u.pl/?aintha2"><img src="http://adstat.4u.pl/s4u.gif"; border="0"></a> <script language="javascript" type="text/javascript"> <!-- function s4upl() { return "&r=er";} //--> </script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://adstat.4u.pl/s.js?aintha2"></script>; <script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- s4uext=s4upl(); document.write('<img src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=aintha2'+s4uext+'" width=1 height1>') //--> </script> <noscript><img src="http://stat.4u.pl/cgi-bin/s.cgi?i=aintha2&r=ns"; width="1" height="1"></noscript> <!-- stat.4u.pl KoNiEc --> <table width="150" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"> <tr><td align="center"><img border="0" src ="http://freewebcounter.info/counter/counter.php?countpage=http://dziecioweutwory.blox.pl/html&usr=aintha2"></a></td></tr> </table> <table width="150" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tr> <td align="center"><a style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:9px;color:#666666" href="http://www.aintha.blox.pl" target="_blank">Dzieciaczkowo-Filmowo</a></td></tr></table> <div id="BlogLinkiBox"> <div class="BlogLinkiItem"><a href="http://www.blox.pl/html"><img id="imgLogoBlox" style="border: none" src='http://blox.pl/images/logo_s.gif' alt='Pisz swój dziennik w Internecie' title='Pisz swój dziennik w Internecie'/></a></div> <div class="BlogLinkiItem"><a href="http://www.blox.pl/html/8126465,262146.html" class="writeBloxLink">Pisz blog</a><br/><a href="http://www.blox.pl/html?page=addBlogToBookmarks&weblog_to_copy_id=228361" rel="nofollow">Dodaj blog do ulubionych</a><br/><a href="http://dziecioweutwory.blox.pl/html?mobile=yes" rel="nofollow">Wersja mobilna</a></div> </div> </td></tr> </table> </div> </div> <script type="text/javascript"> document.domain = 'blox.pl'; </script> <div id="sidebox_wrap"> <div id="sidebox_control" class="exp"> <div id="sidebox_bg"></div> <div id="sidebox" class="skin3"> <div id="sidebox_roll"></div> <div id="sidebox_body"> <a href="http://blox.pl/"><img src="http://blox.pl/images/belka/bloxlogo.png" alt="Blox.pl" /></a> <div class="nav"> <a class="nb" href="#" id="sidebox_btnprev"><span>poprzedni blog</span></a> <a class="nb" href="#" id="sidebox_btnnext"><span>następny blog</span></a> <a class="cb" onclick="dataLayer.push({'dimension7': dimension7,'vpv': vpv, 'event':'SendVirtualPageView'});" href="http://www.blox.pl/html/8257537.html"><img src="http://blox.pl/images/belka/createblox-btn-skin3.png" alt="załóż bloga" /></a> <a class="cb" onclick="dataLayer.push({'dimension7': dimension7,'vpv': vpv, 'event':'SendVirtualPageView'});" href="http://www.blox.pl/blog/signup/1"><img src="http://blox.pl/images/belka/createblox-btn-skin3.png" alt="załóż bloga" /></a> </div> <!-- .nav --> <div id="sidebox_container_0" class="list"> <strong id="sidebox_title_0" class="h"></strong> <ul id="sidebox_list_0"> <li class="dummy"></li> </ul> <!-- #sidebox_list_0 --> <p class="more"><a id="sidebox_link_0" href="#"></a></p> </div> <!-- .list --> <div id="sidebox_container_1" class="list"> </div> <!-- .list --> </div> <!-- #sidebox_body --> </div> <!-- #sidebox --> </div> <!-- .exp --> </div> <!-- #sidebox_wrap --> <iframe id="boxframe" name="bblo_frame" src="http://cookiecontainer.blox.pl/html?page=cookieStore¶ms=,228361"></iframe> <script type="text/javascript"> function bblo_addEvent(obj, type, fn) { if (obj.addEventListener) { obj.addEventListener(type, fn, false); } else if (obj.attachEvent) { obj["e" + type + fn] = fn; obj[type + fn] = function() { obj["e" + type + fn] (window.event); } obj.attachEvent("on" + type, obj[type + fn]); } } function bblo_O(n) { return document.getElementById(n); } function bblo_trim(x){return x.replace(/^\s+|\s+$/g,'');} function bblo_hasClass(obj, clName) { var clN = ' ' + obj.className + ' '; return (clN.match(' ' + clName + ' ') != null); } function bblo_addClass(obj, clName) { if (bblo_hasClass(obj, clName)) return; obj.className = bblo_trim(obj.className + ' ' + clName); } function bblo_removeClass(obj, clName) { if (!bblo_hasClass(obj, clName)) return; var clN = ' ' + obj.className + ' '; eval("obj.className = bblo_trim(clN.replace(/ " + clName + " /g,' '));"); } function bblo_swapClass(obj, oldName, newName) { bblo_removeClass(obj, oldName); bblo_addClass(obj, newName); } var blox_frame = null; function bblo_init(e) { if (top.location != self.location) return; blox_frame = window.frames['bblo_frame']; window.setTimeout(bblo_ready, 10); } function bblo_completeList(n, item) { var obj = { title: bblo_O('sidebox_title_'+n), link: bblo_O('sidebox_link_'+n), list: bblo_O('sidebox_list_'+n), container: bblo_O('sidebox_container_'+n) }; try { obj.title.innerHTML = item.title; obj.link.href = item.link_uri; obj.link.innerHTML = item.link_caption; obj.container.className = 'list ' + item.class_name; for (var i = 0; i < item.data.length; i++) { var o_link = document.createElement('a'); var o_span = document.createElement('span'); var o_li = document.createElement('li'); o_link.innerHTML = '<strong>' + item.data[i].title + '</strong> ' + item.data[i].name; o_link.href = item.data[i].uri; o_span.innerHTML = item.data[i].when; o_li.appendChild(o_link); o_li.appendChild(o_span); obj.list.appendChild(o_li); } } catch (e) {;} } var blox_data_done = false; function bblo_ready() { try { if (blox_frame.blox_is_ready()) { if (blox_data_done) return; blox_data_done = true; var t_data = bblo_frame.blox_get_data(); g_data = t_data; if (t_data.display == '0') { bblo_swapClass(bblo_O('sidebox_control'), 'exp', 'fold'); } bblo_O('sidebox_btnprev').href = t_data.prev; bblo_O('sidebox_btnnext').href = t_data.next; for (var i = 0; i < t_data.items.length; i++) { bblo_completeList(i, t_data.items[i]); } bblo_addEvent(bblo_O('sidebox_roll'), 'click', bblo_toggle); bblo_O('sidebox_wrap').style.display = 'block'; } else { window.setTimeout(bblo_ready, 10); } } catch (e) { window.setTimeout(bblo_ready, 10); } } function bblo_toggle() { var obj = bblo_O('sidebox_control'); var write = '0'; if (bblo_hasClass(obj, 'exp')) { bblo_swapClass(obj, 'exp', 'fold'); } else { bblo_swapClass(obj, 'fold', 'exp'); write = '1'; } blox_frame.blox_toggle_display(write); } bblo_addEvent(window, 'load', bblo_init); </script> <script> var pingUrl = window.location.protocol + '//' + window.location.host + '/blog/ping/'; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", pingUrl, true); xhr.send(); </script> <script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=151924531509550"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer> {lang: 'pl'} </script> </body> <!-- if mobile end --> </html>